Hromosvody

Hromosvod slouží jako ochrana před poškozením úderem blesku a vznikem požáru. Jeho funkce spočívá ve svedení elektrického náboje do země. Důležitým faktem však je, aby byl hromosvod správně umístěn, dimenzován a uzemněn. Špatně instalovaný hromosvod může napáchat větší škody než žádný hromosvod!!! Jednou instalovanému hromosvodu je však důležité věnovat náležitou pozornost, zejména je nutné prohlédnout, zda vinou koroze nedošlo k přerušení vodivé dráhy. Lhůty dle ČSN 33 2000-3 pro pravidelnou revizi jsou dané v revizní zprávě. Obvykle to bývá 2 - 5 let. Revize se skládá z vizuální prohlídky soustavy hromosvodu, zkoušky spojů a úplnosti soustavy. Následuje rozpojení zkušebních svorek a u  každého zemniče je provedeno změření zemního odporu.

 

Jaký hromosvod zvolit?

 

  • měděný - výhody: lepší vodivost, nejméně se zahřívají při průchodu el. proudu, životnost

                     nevýhody: vyšší cena, reaguje s celou řadou látek

                     kde využít: doporučují se pro objekty z hořlavého materiálu

  • z nerezavějící oceli - výhody: dlouhá životnost

                                     nevýhody: vyšší cena

  • prozinková ocel - výhody: nižší pořizovací náklady

                                kde použít: převážně na uzemňovací soustavu

  • slitina hliníku - výhody: lehký, dobře tvarovatelný, dobrá el. vodivost, dlouhá životnost

        

                   

Nabízím instalace, opravy hromosvodu

 

  • Montáž nového hromosvodu
  • Oprava stávajícího hromosvodu
  • Oprava uzemnění
  • Odstraňování závad zjištěných při revizi
  • Revize hromosvodu
  • Rodinné domy, bytové domy, haly, stáje, seníky,...